Hướng dẫn tạo trang chào quảng cáo wifi marketing đơn giản

Đăng nhập vào tài khoản.

Đăng nhập tài khoản đã được tạo vào wifi.hicity.vn (TK đã được tạo và phân quyền trước đó bởi Admin, Manager..)


Mã OTP sẽ được gửi đến hộp mail của người quản lý tài khoản đã được phân quyền trên Hicity.


  • Đăng nhập thành công.

Giao diện quản lý trên Hicity


 Quản lý thiết bị: Thể hiện danh sách thiết bị hiện có và trạng thái Online hay Offline của các thiết bị.

  • Online: là trạng thái thể hiện thiết bị đang hoạt động.
  • Offline: là trạng thái thiết bị đang không hoạt động, cần phải tiến hành kiểm tra đường truyền internet và thiết bị


 Tạo Campaign.

Vào Quản lý Campaign bạn tạo một Campaign như hướng dẫn.

  1. Tạo campaign, đặt tên campaign

huong-dan-tao-lap-mot-quang-cao-tren-wifi-marketing-hicity

Lựa chọn Langding Page có sẵn.

huong-dan-tao-lap-mot-quang-cao-tren-wifi-marketing-hicity

Thay đổi hình ảnh trang chào, lựa chọn hình thức đăng nhập (vd: click, survery, account …)

huong-dan-tao-lap-mot-quang-cao-tren-wifi-marketing-hicity

Content: tạo các button các tính năng cần sử dụng bằng cách kéo thả vào trang chào.

huong-dan-tao-lap-mot-quang-cao-tren-wifi-marketing-hicity

Chọn hình thức đăng nhập: Click, Account, Voucher, OTP, Facebook…

  • Click vào button để tùy chỉnh nội dung và chọn hình thức đăng nhập.

huong-dan-tao-lap-mot-quang-cao-tren-wifi-marketing-hicity

Đặt tên và phân quyền quản lý Langding Page 

Config: cấu hình băng thông, time out

huong-dan-tao-lap-mot-quang-cao-tren-wifi-marketing-hicity

huong-dan-tao-lap-mot-quang-cao-tren-wifi-marketing-hicity

Sau khi đã tạo Campaign, cấu hình băng thông và time out, chúng ta tiến hành chọn thiết bị để đẩy campaign xuống.

        Tích chọn vào Box muốn đổ campaign mới

huong-dan-tao-lap-mot-quang-cao-tren-wifi-marketing-hicity

Cách truy cập wifi marketing 

B1: Kết nối với Wi-Fi

B2: Kết nối wif hiện trang chào (hiện thị thông tin muốn quảng cáo hoặc Logo) => Next

B3: Connect =>  Redirect Web => Kết nối internet thành công

 


 Liên hệ với HiCity để được tư vấn thêm thông tin!

Hy vọng với những thông tin mà HiCity vừa cung cấp sẽ giúp được cho các bạn trong quá trình tạo lập và quản lý chiến dịch của mình. Chúc các bạn thành công.

Để tìm hiểu rõ hơn về WiFi Marketing, bạn có thể đọc thêm tại đây.

Hotline: 093.376.9199

Email: sales@hicity.vn

Link fanpage HiCity Dịch vụ WiFi Marketing: https://www.facebook.com/hicity.vn/

Link youtube WiFi Marketing HiCity: https://www.youtube.com/channel/UCYbqjVOcOucW1iFf7HVjY4w

Hỗ Trợ Kỹ Thuật: 028-7300-2222 số máy lẻ: 89777