Hướng dẫn tạo lập một quảng cáo trên wifi marketing HiCity

Đăng nhập vào tài khoản.

Đăng nhập tài khoản đã được tạo vào wifi.hicity.vn (TK đã được tạo và phân quyền trước đó bởi Admin, Manager..)


Mã OTP sẽ được gửi đến hộp mail của người quản lý tài khoản đã được phân quyền trên Hicity.


  • Đăng nhập thành công.

Giao diện quản lý trên Hicity


 Quản lý thiết bị: Thể hiện danh sách thiết bị hiện có và trạng thái Online hay Offline của các thiết bị.

  • Online: là trạng thái thể hiện thiết bị đang hoạt động.
  • Offline: là trạng thái thiết bị đang không hoạt động, cần phải tiến hành kiểm tra đường truyền internet và thiết bị


 Tạo Campaign.

Vào Quản lý Campaign bạn tạo một Campaign như hướng dẫn.

  1. Tạo campaign, đặt tên campaign


 Chọn TK quản lý, add trang đích và chọn các mẫu template có sẳn.


Thay đổi hình ảnh trang chào.


Builder: tạo các button các tính năng cần sử dụng bằng cách kéo thả vào trang chào


Chọn hình thức đăng nhập: Click, account, voucher, OTP, Face book…

  • Click vào button để tùy chỉnh nội dung và chọn hình thức đăng nhập


Config: cấu hình băng thông, time outSau khi đã tạo Campaign, cấu hình băng thông và time out, chúng ta tiến hành chọn thiết bị để đẩy campaign xuống.

        Tích chọn vào Box muốn đổ campaign mới

Cách truy cập wifi marketing 

B1: Kết nối với Wi-Fi

B2: Kết nối wif hiện trang chào (hiện thị thông tin muốn quảng cáo hoặc Logo) è Next

B3: Connect =>  Redirect Web => kết nối internet thành công

 

 Liên hệ với HiCity để được tư vấn thêm thông tin!