Bảng Dịch Vụ WiFi Marketing HiCiTy

HiCity New

50 CCU

#

HiCity Standard

80 CCU

#

HiCity Pro

150 CCU

#

HiCity Elite

200 CCU

#

HiCity Utimate1

300 CCU

#

HiCity Utimate2 

500 CCU

#

HiCity Utimate3

>500 CCU

#


Dịch Vụ Quảng Cáo Trên Hệ thống WiFi Marketing HiCiTy

Với hệ thống wifi marketing rộng khắp. HiCity cung cấp cho khách hàng những giải pháp quảng cáo tối ưu. Mang lại lợi ích tối đa cho doanh nghiệp. Thông qua hình thức như xem clip, click, tương tác qua mạng xã hội...

#

Copyright © 2019. All rights reserved.