Giải pháp WiFi Marketing cho khách sạn


Mô hình kết nối WiFi Marketing cho khách sạn

Với mô hình kết nối WiFi Marketing của Hicity, tháo tác lắp đặt dễ dàng như các bộ router thông thường và có thể tích hợp chung với mô hình mạng sẵn có rất thuận tiện cho khách hàng.

Tham khảo: Giải pháp WiFi Marketing cho khách sạn của HiCity

Gateway Marketing HiCity sẽ đảm nhận vai trò làm router chính như: Load balancing, cấp DHCP, chia Vlan và chạy tính năng marketing theo cơ chế internal portal. 

Các tính năng hỗ trợ đăng nhập

Dễ dàng tùy chỉnh giao diện trang chào

Chỉ với vài thao tác đơn giản kéo thả và hướng dẫn tạo lập nội dung chi tiết, bạn có thể tạo một trang chào như ý muốn. Bạn cũng có thể cập nhật và chỉnh sửa bất kỳ khi nào bạn muốn.


Email/SMS & Survey

Dễ dàng tương tác đến từng đối tượng khách hàng của bạn thông qua nhiều hình thức. Và thu lại được những lợi ích thiết thực, to lớn từ việc tương tác đó.

Lợi ích Wifi Marketing mang đến cho khách sạn

Kiểm tra và kiểm soát băng thông một cách dễ dàng
Phân tích và kiểm tra lưu lượng
Giám sát và quản trị lưu lượng truy cập băng thông internet trên gateway
Quản lý và truy cập từ xa bằng điện toán đám mây

Copyright © 2019. All rights reserved.