Hướng dẫn sử dụng WiFi Marketing

Hướng dẫn tạo lập một quảng cáo trên wifi marketing HiCity

Hướng dẫn tạo lập một quảng cáo trên wifi marketing HiCity một cách đơn giản dễ thực hiện.

Hướng dẫn setup tính năng Voucher cho quảng cáo wifi marketing

Hướng dẫn setup tính năng Voucher cho quảng cáo wifi marketing. Tính năng này giúp bạn và doanh nghiệp kết nối trực tiếp với khách hàng một cách nhanh...

Hướng dẫn setup tính năng Survey Pro cho quảng cáo wifi marketing

Hướng dẫn setup tính năng Survey Pro cho quảng cáo wifi marketing. Tính năng này giúp bạn & doanh nghiệp thu thập được những thông tin mình cần từ khá...

Hướng dẫn setup quảng cáo wifi marketing vào facebook

Hướng dẫn setup quảng cáo wifi marketing vào facebook. Đây là một hình thức truy cập wifi được nhiều nhà tiếp thị lựa chọn.

Hướng dẫn setup tính năng click trên hệ thống wifi marketing

Hướng dẫn setup tính năng click trên hệ thống wifi marketing. Tính năng click là một trong những lựa chọn ưa thích của nhiều nhà tiếp thị. Chỉ bằng

Hướng dẫn setup tính năng account của hệ thống wifi marketing

Hướng dẫn setup tính năng account của hệ thống wifi marketing đơn giản, dễ thực hiện.

Hướng dẫn tạo trang chào quảng cáo wifi marketing đơn giản

Trước khi vào phần hướng dẫn tạo trang chào quảng cáo wifi marketing. Bạn sẽ phải tạo trước cho mình một campaign. Vậy tạo một campaign như thế nào? H...