Hướng dẫn setup tính năng click trên hệ thống wifi marketing

Vào Quản lý Campaign bạn tạo một Campaign như hướng dẫn.

  1. Tạo campaign trong mục danh sách campaign, đặt tên cho campaign mới.


 Chọn TK quản lý, add trang đích và chọn các mẫu template có sẳn.


Thay đổi hình ảnh trang chào.

Builder: tạo các button các tính năng cần sử dụng bằng cách kéo thả vào trang chào


Chọn hình thức đăng nhập: Click


Config: cấu hình băng thông, time outSau khi đã tạo Campaign, cấu hình băng thông và time out, chúng ta tiến hành chọn thiết bị để đẩy campaign xuống.

 

 

Liên hệ với HiCity để được biết thêm thông tin chi tiết!