Hướng dẫn setup quảng cáo wifi marketing vào facebook

Login tk vào link: wifi.hicity.vn

Tạo campaign dùng tính năng FB.

  1. Tạo mới/ chọn campaign trong danh sách


  1. Chọn teamplate và button FB


 

Trong Buider. Tạo button


Chọn hình thức đăng nhập, thay đổi nội dung hiện thị trên button


Config cấu hình băng thông, timeout

 

Chọn thiết bị để đổ campaign vừa tạo


Liên hệ ngay với HiCity để được tư vấn chi tiết!